Searching...
Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Hàng hóa quan trọng

Giải pháp cho Vận chuyển hàng hoá nhanh
UPS Supply Chain SolutionsSM là nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới có khả năng tiếp cận hầu hết với mọi loại máy bay hoặc phương tiện trên toàn thế giới. Bạn được hưởng lợi ích từ các tuỳ chọn mạng lưới vận chuyển, thiết bị chuyên dụng, liên lạc tích cực, truy tìm nâng cao và phạm vi toàn cầu.

Vận chuyển Hàng hóa quan trọng* Tuỳ chọn Dịch vụ


 • Dịch vụ bằng Hàng không tới các thành phố trọng điểm toàn cầu - Giao hàng tận nơi, từ sân bay tới sân bay, giữ hàng lại để lấy hàng hoặc phát hàng từ điểm này tới điểm khác
 • Khả năng vận chuyển trong khu vực Bắc Mỹ - Dịch vụ vận chuyển mặt đất với việc giao hàng tận nơi trên toàn nước Mỹ, và vào Canada và Mexico
 • Dịch vụ thuê hàng không - Dịch vụ thuê hàng không toàn cầu hầu như không giới hạn về kích thước hoặc trọng lượng
 • Cầm tay - Dịch vụ chuyển thư cầm tay/bằng tàu để truy trì liên lạc liên tục, khi chuyển phát với lô hàng của bạn
 • Dịch vụ giá trị gia tăng- xử lý lô hàng và thiết bị chuyên dụng phù hợp để đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong nước và quốc tế của bạn


Đặc điểm
 • Nhiều chế độ vận chuyển: hàng không, mặt đất, thuê, và cầm tay
 • Khả năng tối ưu hoá chế độ và gửi
 • Hệ thống thông tin điện tử riêng để xử lý và truy tìm lô hàng
 • Truy tìm nâng cao có thể truy cập qua Web
 • Thiết bị chuyên dụng và dịch vụ giá trị gia tăng


Lợi ích
 • Thu xếp vận chuyển nhanh hoặc kết hợp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh lô hàng của bạn
 • Cho phép truy tìm lô hàng theo thời gian thực từ lúc nhận hàng đến lúc phát hàng
 • Tối ưu hoá đường gửi hàng để phát hàng kịp thời và kiểm soát chi phí
 • Phát triển các giải pháp tuỳ chỉnh để đáp ứng nhu cầu vận chuyển đặc biệt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét