Searching...
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Hỏi: Chuyển phát nhanh Hà nội - TPHCM khối lượng hàng 50g thì giá cước mất bao nhiêu?

Hỏi: Chuyển phát nhanh Hà nội - TPHCM khối lượng hàng 50g thì giá cước mất bao nhiêu?
____________
Đáp:  Phí vận chuyển Icslaw được xác định dựa trên trọng lượng hàng hóa mà khách hàng cần gửi, mỗi mức trọng lượng đều có một mức phí tương ứng. Đối với hàng hoá có khối lượng dưới 50g chuyển từ Hà Nội vào TPHCM  cước phí tại Icslaw  thu là 8.500 vnd

1 nhận xét: