Searching...
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Hỏi: Làm cách nào tôi có thể kiểm tra chuyến hàng của mình đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh Babylonexpress ?

Hỏi: Làm cách nào tôi có thể kiểm tra chuyến hàng của mình đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh Ics Việt?
__________________
Đáp: Để tìm hiểu chuyến hàng của bạn đã được vận chuyển hay chưa, ai là người xác nhận và tất cả các thông tin liên quan, bạn chỉ cần nhập số vận đơn hoặc số tham chiếu của chuyến hàng vào công cụ kiểm tra hàng hóa trực tuyến. Hoặc nếu như bạn đang di chuyển trên đường bạn cũng có thể truy cập vào công cụ dịch vụ di động của chúng tôi để kiểm tra lô hàng của bạn.
Thân!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét