Searching...
Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Những lưu ý khi chuyển phát nhanh

Khi có nhu cầu về các dịch vụ chuyển phát nhanh, bạn với tư cách là "Người gửi hàng" hay thay mặt bất cứ người nào để gửi hàng, hay có quyền lợi đối với Hàng gửi. Các Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng từ lúc Babylonexpress chấp nhận hàng gửi,trừ khi có sự thỏa thuận khác bằng văn bản.
"Hàng gửi" nghĩa là mọi chứng từ,hồ sơ...hay kiện hàng được vận chuyển theo một vận đơn và có thể được vận chuyển bởi bất kỳ phương tiện nào mà Babylonexpress chọn, bao gồm hàng không, đường bộ hay phương tiện vận chuyển khác. Một "vận đơn" sẽ bao gồm bất kỳ nhãn hiệu nào của hệ thống, vận đơn hàng không hay phiếu gửi hàng đều có các Điều khoản và Điều kiện này. Mọi Hàng gửi được vận chuyển trên cơ sở trách nhiệm giới hạn được qui định dưới đây. Nếu Người gửi hàng yêu cầu phải có sự bảo vệ cao hơn nữa, thì có thể mua bảo hiểm với chi phí phát sinh thêm(Vui lòng liên hệ với phòng dịch vụ Khách hàng).

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN CHUYỂN PHÁT NHANH

1.  Hải quan xuất hàng và nhập hàng
Babylonexpress có thể thay mặt Người gửi hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để cung cấp các dịch vụ cho Người gửi hàng
    -Hoàn tất các chứng từ, chỉnh sửa mã sản phẩm hay dịch vụ, thanh toán khoản thuế theo yêu cầu của pháp luật và qui định hiện hành

 2. Hàng gửi chuyển phát nhanh không được chấp nhận

    - Hàng gửi được phân loại là vật liệu độc hại,hàng hóa nguy hiểm, vật phẩm bị cấm hay bị hạn chế bởi IATA(Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế), ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế), các ban nghành chính phủ hay tổ chức liên quan khác.
   - Không tiến hành kê khai hải quan theo yêu cầu qui định của Hải quan hiện hành hay
  - Babylonexpress quyết định  không thể vận chuyển một cách an toàn hay hợp pháp (bao gồm : động vật, tiền tệ, công cụ chuyển nhượng dưới hình thức vô danh, kim loại và đá quý, súng cầm tay, bộ phận của súng và đạn dược, hài cốt, sách báo khiêu dâm, chất gây mê/nghiện bất hợp pháp...)

 3. Chuyển phát và không thể chuyển phát.

Hàng gửi không thể được chuyển phát đến hộp thư P.O.Box
Hàng gửi được chuyển đến địa chỉ của Người nhận hàng do Người gửi hàng cung cấp không nhất thiết phải gửi đến đích thân Người nhận hàng được nêu. Hàng gửi đến các địa chỉ thuộc khu vực nhận trung tâm sẽ được chuyển phát nhanh đến khu vực đó. Nếu Người nhận từ chối nhận hàng  hay không thay toán hàng phát, hay hàng gửi được cho là không được chấp nhận, hay trị giá hàng được định giá thấp hơn so với yêu cầu của Hải quan, hay Người nhận không thể xác định hay định vị được. Babylonexpress sẽ nỗ lực để chuyển hoàn lại Hàng cho người gửi với chi phí do Người gửi hàng chịu,nếu không thực hiện được như thế,Hàng gửi có thể được Babylonexpress giải phóng, định đoạt hay bán mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người gửi hàng hay bất kỳ người nào khác, với khoản tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán cước phí và chi phí hành chính có liên quan, nếu thừa sẽ được hoàn trả lại cho Người gửi hàng

4. Kiểm Tra hàng chuyển phát nhanh

Babylonexpress có quyền mở và kiểm tra Hàng gửi mà không cần phải thông báo trước cho Người gửi hàng

5. Phí gửi hàng và cách tính cước chuyển phát nhanh

Phí gửi hàng của Babylonexpress  được tính theo trọng lượng nào lớn hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng theo thể tích qui cân. Hàng gửi được Babylonexpress cân và đo đạc lại để xác định việc tính toán này.Người gửi hàng sẽ thanh toán hay hoàn trả cho Babylonexpress mọi khoản phí gửi hàng, phí lưu kho, thuế phải trả cho các dịch vụ mà babylonexpress cung cấp hay Babylonexpress thay mặt Người gửi và Người nhận hay bất kỳ bên thứ ba nào khác trả.

6. Trách nhiệm của Babylonexpress

Babylonexpress ký hợp đồng với Người gửi hàng trên cơ sở trách nhiệm của Babylonexpress được giới hạn hoàn toàn đối với tổn thất trực tiếp và đối với các giới hạn theo kilo/pound. Tất cả các loại tổn thất hay thiệt hại khác đều được loại trừ(bao gồm:thất thoát lợi nhuận, thu nhập, quyền lợi, công việc kinh doanh sau này)cho dù tổn thất và thiệt hại đó là đặc biệt hay gián tiếp, thậm chí Babylonexpress đã được lưu ý về rủi do, tôn thất hay thiệt hại trước đó hay sau khi chấp nhận Hàng gửi được mua bảo hiểm.Nếu Hàng gửi kết hợp vận chuyển bằng đường không, đường bộ hay phương thức vận chuyển khác thì sẽ được giả định rằng mọi tổn thất, thiệt hại xảy ra trong khi vận chuyển bằng đường không trừ khi được chứng minh khác đi.Trách nhiệm của Babylonexpress đối với bất kỳ một chuyến hàng gửi nào được vận chuyển, được giới hạn trong giá trị tiền mặt thực tế của Hàng gửi và không vượt quá 100 USD hoặc 20.0USD/kg hay 9.07USD/pound đối với các hàng chuyển bằng đường không

0 nhận xét:

Đăng nhận xét