Searching...
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Rời khỏi VNPT, VNPost "thay tên đổi họ"

Theo quyết định của Thủ tướng, VNPost sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với vốn điều lệ 8.122 tỷ đồng, được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Thời gian chuyển giao trước ngày 1/1/2013.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) từ Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cùng với đó, VNPost sẽ được đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu thực hiện trước ngày 1/1/2013 và trong thời gian này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu.

Ảnh: VNPost.
Ảnh: VNPost.

Theo quyết định của Thủ tướng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có vốn điều lệ 8.122 tỷ đồng. Tổng công ty kinh doanh chính tại các hoạt động thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Tổng công ty còn cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí trong và ngoài nước; đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông...

Tại thời điểm chuyển giao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 63 Bưu điện tại các tỉnh, thành phố, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện (thành lập mới); Công ty Vận chuyển đường trục (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại mạng vận chuyển đường trục và dịch vụ kho vận); Công ty Datapost (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại 5 Trung tâm Datapost trực thuộc 5 Bưu điện tỉnh, thành phố hiện nay). Đây đều là những đơn vị hạch toán phụ thuộc TCT.

Ngoài ra, có 4 công ty con bao gồm Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính, Công ty TNHH MTV In Tem Bưu điện, CTCP Chuyển phát nhanh Bưu điện và CTCP Du lịch Bưu điện. Các công ty liên kết gồm các công ty liên doanh, công ty cổ phần hiện có mà Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

TCT được tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước như chi trả bảo hiểm xã hội, các dịch vụ về chuyển phát đến người dân phù hợp với ngành nghê kinh doanh và mạng lưới của TCT. Đồng thời, còn được tham gia vào các chương trình thông tin và truyền thông của Nhà nước về nông thôn để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được vận dụng chính sách đối với lao động dôi dư theo quy định hiện hành trong quá trình chuyển đổi này. Nguồn kinh phí lấy từ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của VNPT chia cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và nguồn trợ cấp mất việc làm của VNPost trích lập từ khi thành lập đến nay.

Hiện tại, cả nước có 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (11 Tập đoàn, 10 TCT), một số Tổng công ty sẽ được điều chuyển vị trí trực thuộc từ trực thuộc Tập đoàn sang Bộ chủ quản quản lý.
Theo dân trí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét