Searching...
Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Xác định giá trị hàng hóa chuyển phát nhanh trong phân luồng và tính thuế?

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 6506/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2012 gửi Hiệp hội các công ty chuyển phát nhanh (CAPEC) (Số 18A,Công Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về xác định giá trị hàng hóa chuyển phát nhanh trong phân luồng và tính thuế.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Trước đó, Hiệp hội các Công ty chuyển phát nhanh (CAPEC) đã có kiến nghị lên Tổng cục Hải quan về việc xem xét việc xác định trị giá trong khai báo đối với hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng, vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân luồng hàng hóa nhập khẩu có giá trị hàng hóa đến 1 triệu đồng:

Căn cứ Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính thì: hàng hóa nhập khẩu gửi quan dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị đến 01 triệu đồng được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng được phân luồng tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa. Căn cứ để xác định giá trị hàng hóa để doanh nghiệp kinh doanh dịch vị chuyển phát nhanh tiến hàng phân luồng hàng hóa là Bản lược khai hàng hóa.
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ Tài chính thì: Chi cục Hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu, phân tích, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ (áp dụng quản lý rủi ro, phân loại hàng hóa và các biện pháp nghiệp vụ khác...) để kiểm tra việc khai hải quan của doanh nghiệp.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, có giá trị dưới 01 triệu đồng nhưng có nghi vấn phải chuyển luồng và mở tờ khai để khai báo, kiểm tra, đồng thời trị giá khai báo trên 01 triệu đồng thì phải xác định giá và tính thuế theo quy định tại Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.
Về trị giá tính thuế đối với hàng hóa phải nộp thuế có giá trị khai báo trên 01 triệu đồng:
Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu chuyển hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh, không có hợp đồng mua bán, thì: trị giá tính thuế là trị giá khai báo (bao gồm các khoản điều chỉnh quy định tại điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC như chi phí vận tải, bảo hiểm...đến cửa khẩu nhập).

Trường hợp trong trị giá khai báo có các chi phí vận tải, bảo hiểm quốc tế và trong nước thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh tự bóc tách phần chi phí vận tải, bảo hiểm quốc tế để cộng vào trị giá tính thuế theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Nguồn: http://www.baomoi.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét